Mentors / Partners

Know about RERA Federation Mentors / Partners

Mentors

img

Amit Kumar kedia

President

Arun Singla

Kavinder Khurana

General Secretary

img

Jitendra Tiwari

C.A. Madhya Pradesh

img

Avnish Haseja

CEO Bansal Group, Developers Madhya Pradesh

img

Rohit Vishal

Treasurer

subash-arya

Subhash Arya

Mentor Entrepreneurial Skill, Tamil Nadu

B. Rajesh Nair

B. Rajesh Nair

MD (Convenient)

Dinesh Pareekh

Dinesh Pareekh

Ex. DC Nagar Nigam Jaipur

Office Bearers

Come & Join us.